Ochrana internetu

Ak chcete nakonfigurovať webovú a e‑mailovú ochranu, kliknite na položku Ochrana internetu v okne Nastavenia. Odtiaľto môžete tiež pristupovať k podrobnejším nastaveniam programu.

Ak chcete pozastaviť alebo vypnúť jednotlivé moduly ochrany, kliknite na ikonu prepínača MODULE_ENABLED.


warning

Vypnutie modulov ochrany môže znížiť úroveň zabezpečenia vášho počítača.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Kliknutím na ikonu ozubeného kolesa GEAR otvoríte webovú/e‑mailovú/antiphishingovú/antispamovú ochranu v Rozšírených nastaveniach.

Internetové pripojenie patrí do štandardnej výbavy osobných počítačov. Žiaľ, stalo sa aj hlavným médiom prenosu škodlivého softvéru. Preto je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť Ochrane prístupu na web.

Ochrana e‑mailových klientov zabezpečuje kontrolu e‑mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom protokolov POP3(S) a IMAP(S). Pomocou doplnku (pluginu) do e‑mailových klientov zabezpečuje ESET Smart Security Premium kontrolu všetkej komunikácie týchto klientov.

Antispamová ochrana zabezpečuje filtrovanie nevyžiadaných e-mailových správ.

Po kliknutí na ikonu ozubeného kolesa GEAR vedľa Antispamovej ochrany máte na výber nasledujúce možnosti:

Konfigurovať – otvoria sa rozšírené nastavenia pre antispamovú ochranu e‑mailových klientov.

Používateľský zoznam adries (ak je povolený) – otvorí sa dialógové okno, kde môžete pridávať, upravovať alebo mazať adresy a definovať pravidlá antispamu. Pravidlá v tomto zozname sa budú vzťahovať na aktuálneho používateľa.

Globálny zoznam adries (ak je povolený) – otvorí sa dialógové okno, kde môžete pridávať, upravovať alebo mazať adresy a definovať pravidlá antispamu. Pravidlá v tomto zozname sa budú vzťahovať na všetkých používateľov.

Antiphishingová ochrana umožňuje blokovať webové stránky podozrivé z phishingu. Odporúčame ponechať túto funkciu zapnutú.