Ochrana prístupu na web

Internetové pripojenie patrí do štandardnej výbavy osobných počítačov. Zároveň sa stalo aj hlavným médiom prenosu škodlivého softvéru. Ochrana prístupu na web spočíva hlavne v monitorovaní komunikácie prehliadačov internetových stránok so servermi, ktorá prebieha podľa pravidiel protokolu HTTP a HTTPS.

Prístup na webové stránky, ktoré sú známe nebezpečným obsahom, je vždy blokovaný skôr, ako je obsah stiahnutý. Všetky ostatné webové stránky sú kontrolované technológiou ThreatSense pri ich načítaní, a ak obsahujú škodlivý obsah, sú zablokované. Ochrana prístupu na web obsahuje dve ochranné vrstvy, blokovanie podľa blacklistu a blokovanie podľa obsahu.

Odporúčame zapnúť Ochranu prístupu na web na zabezpečenie ochrany pred internetovými hrozbami. Nastavenia webovej ochrany sú prístupné z hlavného okna programu > Nastavenia > Ochrana internetu > Ochrana prístupu na web.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM


Ak dôjde k zablokovaniu webovej stránky, Ochrana prístupu na web zobrazí vo vašom prehliadači nasledujúcu správu:

WEB_BLOCKED


note

Ilustrované inštrukcie

Berte, prosím, na vedomie, že nasledujúce články Databázy znalostí spoločnosti ESET môžu byť dostupné len v anglickom jazyku:

Ako vylúčiť bezpečnú webovú stránku z blokovania modulom Ochrany prístupu na web?

Ako zablokovať webovú stránku prostredníctvom ESET Smart Security Premium?


V sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana prístupu na web sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Základné – umožňuje zapnúť alebo vypnúť túto funkciu v Rozšírených nastaveniach.

Webové protokoly – umožňuje nastaviť kontrolu pre štandardné protokoly, ktoré využíva väčšina internetových prehliadačov.

Manažment URL adries – umožňuje definovať zoznamy URL adries, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Parametre ThreatSense – pokročilé možnosti nastavenia kontroly, ako napr. typy objektov, ktoré si želáte kontrolovať (e-maily, archívy atď.), metódy detekcie pre Ochranu prístupu na web a pod.

CONFIG_WEB_ACCESS