Rozšírené nastavenia ochrany prístupu na web

V sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e-mail > Ochrana prístupu na web > Základné sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Zapnúť ochranu prístupu na web – ak je táto možnosť vypnutá, ochrana prístupu na webantiphishingová ochrana nebudú fungovať. Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je zapnuté filtrovanie protokolu SSL/TLS.

Zapnúť rozšírenú kontrolu skriptov prehliadača – ak je táto možnosť zapnutá, detekčné jadro bude kontrolovať všetky programy využívajúce JavaScript, ktoré sú spúšťané webovými prehliadačmi.


note

Dôrazne odporúčame ponechať Ochranu prístupu na web zapnutú.