Antiphishingová ochrana

Pojmom phishing sa definuje kriminálna činnosť využívajúca tzv. sociálne inžinierstvo (manipulačné techniky na získanie dôverných informácií). Cieľom je získať citlivé údaje, ako napríklad heslá k bankovým účtom, PIN kódy a iné. Viac o tomto type aktivity sa môžete dočítať v slovníku pojmov. ESET Smart Security Premium má zabudovanú ochranu pred phishingom, vďaka ktorej sú známe webové stránky s týmto typom obsahu blokované.

Odporúčame, aby ste povolili funkciu Anti-Phishing v programe ESET Smart Security Premium. Toto nastavenie nájdete v Rozšírených nastaveniach (F5) v sekcii Web a e-mail > Antiphishingová ochrana.

Viac informácií o Antiphishingovej ochrane v programe ESET Smart Security Premium nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET.

Prístup na phishingovú stránku

Ak otvoríte phishingovú stránku, otvorí sa vám v prehliadači nasledujúce upozornenie. Ak aj napriek tomu chcete prejsť na stránku, kliknite na Ignorovať hrozby (neodporúča sa).

WEB_PHISHING


note

Povolenie potenciálnej phishingovej stránky horeuvedeným spôsobom vyprší v produkte po niekoľkých hodinách. Ak chcete konkrétnu webovú stránku povoliť natrvalo, použite nástroj Manažment URL adries. V sekcii Rozšírené nastavenia (F5) > Web a e‑mail > Ochrana prístupu na web > Manažment URL adries > Zoznam adries > Upraviť pridajte požadovanú webovú stránku do zoznamu.

Nahlasovanie phishingových stránok

Na stránke Nahlásiť phishingovú web stránku môžete spoločnosti ESET na účely analýzy nahlásiť webové stránky s phishingovým alebo malvérovým obsahom.


note

Predtým, ako pošlete stránku do spoločnosti ESET na analýzu, sa uistite, že spĺňa aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

Webová stránka ešte nie je v programe detegovaná.

Webová stránka sa nesprávne deteguje ako hrozba. V takom prípade kliknite na odkaz Nahlásiť nesprávne blokovanú stránku.

Webovú stránku môžete odoslať na analýzu aj prostredníctvom e-mailu. V takom prípade ju pošlite na adresu samples@eset.com. Nezabudnite uviesť výstižný predmet správy a čo najviac informácií o webovej stránke (napr. URL adresa, z ktorej ste sa na túto stránku dostali, ako ste sa o nej dozvedeli a pod.).