Manažment URL adries

Manažment URL adries vo svojich nastaveniach umožňuje definovať zoznamy HTTP adries webových stránok, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Možnosť Zapnúť filtrovanie protokolu SSL/TLS musí byť aktivovaná, ak chcete okrem HTTP adries filtrovať aj adresy HTTPS. V opačnom prípade budú pridané len domény HTTPS stránok, ktoré ste navštívili, a celé URL adresy nebudú pridané.

Webové stránky na zozname blokovaných adries nebudú prístupné, na rozdiel od stránok na zozname povolených adries. Webové stránky na zozname adries vylúčených z kontroly obsahu nebudú pri prístupe kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Ak chcete zablokovať všetky HTTP adresy okrem adries zaradených na Zozname povolených adries, pridajte znak hviezdičky (*) do Zoznamu blokovaných adries.

Je možné používať špeciálne znaky * (hviezdička) a ? (otáznik). Hviezdička nahrádza ľubovoľný reťazec znakov a otáznik nahrádza ľubovoľný znak. Odporúčame zvýšenú opatrnosť pri zadávaní vylúčených URL adries. Rovnako je potrebné dbať na opatrnosť pri používaní špeciálnych znakov (* a ?) v tomto zozname. Viac informácií o tom, ako bezpečne pomocou masky zadefinovať celú doménu vrátane všetkých subdomén, nájdete v kapitole Pridanie HTTP adresy/masky domény. Pre aktivovanie zoznamu kliknite na možnosť Zoznam je aktívny. Ak chcete byť upozornený na zadanie adresy zo zoznamu, zvoľte možnosť Upozorniť pri použití adresy zo zoznamu.


note

Dôveryhodné domény

Adresy nebudú filtrované v prípade, že možnosť Web a e-mail > SSL/TLS > Vylúčiť komunikáciu s dôveryhodnými doménami je zapnutá a doména je považovaná za dôveryhodnú.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie nového zoznamu k vopred zadefinovaným. Toto môže byť užitočné, ak chcete logicky rozdeliť niekoľko skupín adries. Napríklad, jeden zoznam blokovaných adries môže obsahovať adresy z externého verejného blacklistu a ďalší zoznam môže obsahovať váš vlastný blacklist, čo umožňuje aktualizáciu externých zoznamov, pričom nenaruší váš používateľský zoznam.

Upraviť – zmena existujúceho zoznamu. Použite túto možnosť na pridanie alebo odstránenie adresy zo zoznamu.

Odstrániť – odstránenie existujúceho zoznamu. Dostupné len pre zoznamy pridané cez tlačidlo Pridať, nie pre predvolené zoznamy.