SSL/TLS

ESET Smart Security Premium umožňuje kontrolu komunikácií využívajúcich protokol SSL na prítomnosť hrozieb. Dostupné sú rôzne režimy filtrovania podľa toho, či certifikát využívaný danou komunikáciou chránenou protokolom SSL je dôveryhodný, neznámy alebo je v zozname certifikátov, ktoré sú vylúčené z kontroly komunikácie chránenej protokolom SSL.

Zapnúť filtrovanie protokolu SSL/TLS – ak je táto možnosť vypnutá, program nebude kontrolovať komunikáciu využívajúcu protokol SSL.

K dispozícii sú nasledujúce režimy filtrovania protokolu SSL/TLS:

Režim filtrovania

Popis

Automatický režim

Predvolený režim, ktorý bude kontrolovať len vybrané aplikácie, ako sú webové prehliadače a e‑mailové klienty. V prípade potreby môžete kedykoľvek rozšíriť zoznam aplikácií, ktorých komunikáciu chcete kontrolovať.

Interaktívny režim

Pri prístupe k novej webovej stránke chránenej protokolom SSL (s neznámym certifikátom) sa zobrazí okno s možnosťou výberu akcie. Tento režim vám umožňuje vytvoriť zoznam SSL certifikátov/aplikácií, ktoré budú z kontroly vylúčené.

Režim politiky

Vyberte tento režim, ak chcete kontrolovať všetku komunikáciu chránenú protokolom SSL okrem komunikácie chránenej certifikátmi vylúčenými z kontroly. Pri nadviazaní novej komunikácie využívajúcej zatiaľ neznámy certifikát, ktorý je dôveryhodne podpísaný, nebude používateľ upozornený a komunikácia sa bude automaticky filtrovať. Ak používateľ pristupuje na server používajúci nedôveryhodný certifikát, pričom bol tento používateľom označený ako dôveryhodný (zaradený do zoznamu dôveryhodných certifikátov), komunikácia so serverom bude povolená a prenášaný obsah bude filtrovaný.

Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií môžete použiť na prispôsobenie správania programu ESET Smart Security Premium pre konkrétne aplikácie.

Zoznam známych certifikátov – umožňuje vám prispôsobiť správanie programu ESET Smart Security Premium pre špecifické SSL certifikáty.

Vylúčiť komunikáciu s dôveryhodnými doménami – ak je táto možnosť povolená, komunikácia s dôveryhodnými doménami bude vylúčená z kontroly. Dôveryhodnosť domény sa určuje na základe integrovaného whitelistu.

Blokovať šifrovanú komunikáciu používajúcu zastaraný protokol SSL v2 – komunikácia cez staršiu verziu protokolu SSL bude automaticky zablokovaná.

Koreňový certifikát

Pridať koreňový certifikát do známych prehliadačov – pre správne fungovanie SSL komunikácie v danom prehliadači/e-mailovom klientovi je nevyhnutné, aby do zoznamu známych koreňových certifikátov (vydavateľov) bol pridaný aj certifikát spoločnosti ESET. Povolením tejto možnosti ESET Smart Security Premium zabezpečí automatické pridanie certifikátu ESET SSL Filter CA do známych prehliadačov (napríklad Opera). Do prehliadačov, ktoré používajú ukladací priestor systémových certifikátov, bude certifikát pridaný automaticky. Napríklad Firefox je automaticky nakonfigurovaný tak, aby dôveroval koreňovým autoritám v úložisku systémových certifikátov.

V prípade nepodporovaných prehliadačov môžete certifikát exportovať kliknutím na Zobraziť certifikát > Podrobnosti > Kopírovať do súboru a následne manuálne importovať do prehliadača.

Platnosť certifikátu

Ak nie je možné overiť dôveryhodnosť certifikátu – v niektorých prípadoch sa platnosť certifikátu webovej stránky nedá overiť pomocou úložiska koreňových certifikátov vydaných dôveryhodnými certifikačnými autoritami (TRCA). To znamená, že certifikát je niekým samostatne podpísaný (napr. administrátorom webového servera alebo menšou firmou) a považovanie tohto certifikátu za dôveryhodný nemusí vždy predstavovať riziko. Väčšina veľkých obchodných spoločností (napr. banky) používa certifikát podpísaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou (TRCA – Trusted Root Certification Authorities). Ak je označená možnosť Spýtať sa používateľa na platnosť certifikátu (predvolené), používateľ bude v prípade nadviazania šifrovanej komunikácie vyzvaný na výber akcie, ktorá sa má vykonať. Ak vyberiete možnosť Zablokovať komunikáciu využívajúcu daný certifikát, šifrovaná komunikácia s webovou stránkou využívajúcou neoverený certifikát bude vždy zablokovaná.

Ak je certifikát poškodený – znamená to, že certifikát bol nesprávne podpísaný alebo je poškodený. V tomto prípade ESET odporúča ponechať označenú možnosť Zablokovať komunikáciu využívajúcu daný certifikát. Ak je zvolená možnosť Spýtať sa používateľa na platnosť certifikátu, pri nadviazaní šifrovanej komunikácie bude používateľ vyzvaný na výber akcie.


note

Ilustrované príklady

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Oznámenia týkajúce sa certifikátov v produktoch ESET určených pre domácnosti (Windows)

Pri návšteve webovej stránky sa zobrazilo upozornenie na nedôveryhodný certifikát