Pridanie IPv6 adresy

Umožňuje pridanie vzdialenej adresy Internet Protokolu (IP) verzie 6 alebo podsiete, pre ktorú je uplatnené pravidlo. Jedná sa o novšiu verziu protokolu, ktorý má postupne nahradiť IPv4.

Samostatná adresa – Zadanie samostatnej adresy počítača, pre ktorý chceme, aby platilo pravidlo (v tvare napr. 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5).

Podsieť – Skupina počítačov patriacich do určitej podsiete. Zadáva sa adresa a maska podsiete (napríklad: 2002:c0a8:6301:1::1/64).