Pridanie IPv4 adresy

Umožňuje pridanie vzdialenej adresy Internet Protokolu (IP) verzie 4, rozsahu adries alebo podsiete, pre ktorú je uplatnené pravidlo. Jedná sa o staršiu verziu protokolu (z pohľadu IPv6), ktorá je ale v súčasnosti stále najviac rozšírená.

Samostatná adresa – Zadanie samostatnej adresy počítača, pre ktorý chceme, aby platilo pravidlo (v tvare napr. 192.168.0.10).

Rozsah adries – Zadáva sa začiatočná a koncová adresa pre stanovenie rozsahu IP adries (skupiny počítačov), pre ktorý bude pravidlo vytvorené (napríklad od 192.168.0.1 do 192.168.0.99).

Podsieť – Skupina počítačov patriacich do určitej podsiete. Zadáva sa adresa a maska podsiete.

Napríklad, 255.255.255.0 je maska podsiete pre 192.168.1.0/24 prefix, čo znamená rozsah adries od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.