Vylúčené IP adresy

IP adresy uvedené v zozname budú vylúčené z filtrovania protokolov. Obojstranná HTTP, POP3, či IMAP komunikácia označených aplikácií nebude kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu. Odporúčame používať túto možnosť iba v prípade dôveryhodných IP adries.

Kliknite na Pridať pre vylúčenie vzdialenej IP adresy, rozsahu adries alebo podsiete, ktorá nie je v zozname filtrovania protokolov.

Kliknite na Odstrániť pre odstránenie označených položiek zo zoznamu.

CONFIG_EPFW_CONTENT_ADDR_EXCL