Vylúčené aplikácie

Označte aplikácie, ktoré chcete vylúčiť z kontroly. HTTP, POP3, či IMAP komunikácia označených aplikácií nebude kontrolovaná na prítomnosť škodlivého kódu. Vylúčenie aplikácie z kontroly odporúčame iba v prípadoch, ak napríklad aplikácia v dôsledku kontroly jej komunikácie nepracuje správne a podobne.

Spustené aplikácie a služby sa zobrazia automaticky. Kliknite na Pridať pre manuálne pridanie aplikácie ak nie je na zozname filtrovania protokolov.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE