Šifrovaná sieťová komunikácia

Ak je počítač nastavený na kontrolu protokolu SSL, v nasledujúcich dvoch situáciách sa zobrazí dialógové okno s výzvou vybrať si želanú akciu:

Prvá situácia nastáva, ak stránka používa neoveriteľný alebo neplatný certifikát a program ESET Smart Security Premium je v takýchto prípadoch nastavený pýtať sa používateľa (predvolene len pri neoveriteľných certifikátoch). Zobrazí sa dialógové okno s možnosťami Blokovať alebo Povoliť spojenie. Certifikát je považovaný za nedôveryhodný, ak sa nenachádza v úložisku koreňových certifikátov vydaných dôveryhodnými certifikačnými autoritami (Trusted Root Certification Authorities store – TRCA).

Druhá situácia nastáva, ak je Režim filtrovania protokolu SSL nastavený na Interaktívny režim. V takomto prípade sa používateľovi zobrazí dialógové okno pre každú webovú stránku s možnosťami Kontrolovať alebo Ignorovať danú sieťovú komunikáciu. Niektoré aplikácie kontrolujú, či ich SSL komunikácia nie je zmenená alebo sledovaná inou aplikáciou, v takomto prípade musí ESET Smart Security Premium ignorovať komunikáciu týchto aplikácií, aby nedošlo k obmedzeniu ich funkčnosti.


note

Ilustrované príklady

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Oznámenia týkajúce sa certifikátov v produktoch ESET určených pre domácnosti (Windows)

Pri návšteve webovej stránky sa zobrazilo upozornenie na nedôveryhodný certifikát

V oboch hore uvedených prípadoch môže používateľ označiť, aby si program zapamätal zvolenú akciu. Zapamätané akcie sú uložené v Zozname známych certifikátov.