Certifikáty

Pre správne fungovanie SSL komunikácie v danom prehliadači/e‑mailovom kliente je nevyhnutné, aby do jeho zoznamu známych koreňových certifikátov (vydavateľov) bol pridaný aj certifikát spoločnosti ESET, spol. s r. o. Možnosť Pridať koreňový certifikát do známych prehliadačov by teda mala ostať označená. Táto možnosť zabezpečuje jeho automatické pridanie do známych prehliadačov (napr. Opera, Firefox). Do prehliadačov, ktoré používajú ukladací priestor systémových certifikátov, bude certifikát pridaný automaticky (napr. Internet Explorer). Pre nepodporované prehliadače môže byť certifikát vyexportovaný cez tlačidlo Zobraziť certifikát > Podrobnosti > Kopírovať do súboru a následne manuálne naimportovaný do prehliadača.

V niektorých prípadoch sa nedá overiť platnosť certifikátu pomocou certifikačných autorít (napr. VeriSign). To znamená, že certifikát je niekým samostatne podpísaný (napr. administrátorom webového servera alebo malou firmou) a považovanie tohto certifikátu za dôveryhodný nemusí vždy predstavovať riziko. Väčšina veľkých obchodných spoločností (napr. banky) používajú certifikát podpísaný certifikačnou autoritou (TRCA – Trusted Root Certification Authorities).

Ak je označená možnosť Spýtať sa používateľa na platnosť certifikátu (predvolená), používateľ bude v prípade nadviazania šifrovanej komunikácie upozornený na výber akcie. Zobrazí sa okno, kde je možné rozhodnúť, či označiť daný certifikát ako dôveryhodný, alebo sa vylúči z kontroly dôveryhodnosti. V prípade, že certifikát nie je v zozname TRCA, okno je červené. V opačnom prípade je okno zelené.

Pomocou možnosti Zablokovať komunikáciu využívajúcu daný certifikát sa vždy zablokuje komunikácia s web stránkou využívajúcou neoverený certifikát.

Ak je certifikát neplatný alebo poškodený, znamená to, že mu uplynula platnosť alebo bol nesprávne podpísaný. V tomto prípade sa odporúča zakázať komunikáciu využívajúcu daný certifikát.