Webové protokoly

Štandardne je ESET Smart Security Premium nakonfigurovaný na monitorovanie protokolov HTTP používaných vo väčšine internetových prehliadačov.

Nastavenie kontroly HTTP

Komunikácia cez protokol HTTP sa vždy kontroluje na všetkých portoch a pre všetky aplikácie.

Nastavenie kontroly HTTPS

ESET Smart Security Premium podporuje aj kontrolu komunikácie cez protokol HTTPS. Pri tejto komunikácii sú prenášané údaje medzi serverom a klientom zašifrované. ESET Smart Security Premium kontroluje aj komunikáciu využívajúcu protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovať len komunikáciu na portoch definovaných v časti Porty používané protokolom HTTPS (443, 0-65535), pričom nezáleží na verzii operačného systému.

Šifrovaná komunikácia je predvolene kontrolovaná. Na zobrazenie nastavení skenera prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia > Web a e‑mail > SSL/TLS.