Zoznam URL adries

V tejto sekcii môžete definovať zoznamy HTTP adries, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Na základe predvolených nastavení sú k dispozícii tri zoznamy:

Zoznam adries vylúčených z kontroly obsahu – adresy v tomto zozname nebudú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Zoznam povolených adries – pokiaľ je aktívna voľba Povoliť prístup iba na HTTP adresy zaradené do zoznamov povolených adries a zoznam blokovaných adries obsahuje zástupný znak * (takže všetko), používateľovi bude umožnený prístup iba na adresy v tomto zozname. Adresy v tomto zozname budú povolené aj v tom prípade, ak sa nachádzajú aj v zozname blokovaných adries.

Zoznam blokovaných adries – na adresy v tomto zozname nebude používateľovi povolený prístup, ak sa zároveň nenachádzajú aj v zozname povolených adries.

Kliknite na Pridať pre vytvorenie nového zoznamu. Pre zmazanie zoznamu kliknite na Odstrániť.

CONFIG_EPFW_SCAN_HTTP_EXCLUDELIST


note

Ilustrované inštrukcie

Berte, prosím, na vedomie, že nasledujúce články Databázy znalostí spoločnosti ESET môžu byť dostupné len v anglickom jazyku:

Ako vylúčiť bezpečnú webovú stránku z blokovania modulom Ochrany prístupu na web?

Ako zablokovať webovú stránku prostredníctvom ESET Windows produktu pre domácnosti?

Viac informácií nájdete v kapitole Manažment URL adries.