Vytvorenie nového zoznamu URL adries

Táto sekcia vám umožňuje definovať zoznamy URL adries/masiek, ktoré budú blokované, povolené alebo vylúčené z kontroly.

Pri vytváraní nového zoznamu je možné nastaviť nasledujúce možnosti:

Typ zoznamu adries – k dispozícií sú tri typy zoznamov:

Zoznam adries vylúčených z kontroly – adresy v tomto zozname nebudú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu.

Zoznam blokovaných adries – na adresy v tomto zozname nebude povolený prístup.

Zoznam povolených adries – pokiaľ je aktívna voľba Povoliť prístup iba na HTTP adresy zaradené do zoznamov povolených adries a zoznam blokovaných adries obsahuje zástupný znak * (takže všetko), používateľovi bude umožnený prístup iba na adresy v tomto zozname. Adresy v tomto zozname budú povolené aj v tom prípade, ak sa nachádzajú aj v zozname blokovaných adries.

Názov zoznamu – zadajte názov nového zoznamu. Toto pole nebude dostupné v prípade, ak meníte nastavenia niektorého z preddefinovaných zoznamov.

Popis zoznamu – zadajte krátky popis zoznamu (nepovinné). Toto pole nebude dostupné v prípade, ak meníte nastavenia niektorého z preddefinovaných zoznamov.

Pre aktivovanie zoznamu kliknite na možnosť Zoznam je aktívny. Ak chcete byť pri návšteve stránky upozornený na uplatnenie daného zoznamu, zvoľte možnosť Upozorniť pri použití adresy zo zoznamu. Napríklad pri prístupe na blokovanú alebo povolenú stránku zo zoznamu sa zobrazí oznámenie na ploche. Oznámenie bude obsahovať názov zoznamu, v ktorom sa stránka nachádza.

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie novej URL adresy do zoznamu (na pridanie viacerých adries použite oddeľovač).

Upraviť – úprava už existujúcej adresy v zozname. Táto možnosť je dostupná len pre adresy pridané pomocou tlačidla Pridať.

Odstrániť – odstránenie adries zo zoznamu. Táto možnosť je dostupná len pre adresy pridané pomocou tlačidla Pridať.

Importovať – import textového súboru s URL adresami (formát súboru *.txt – jedna adresa v riadku a kódovanie UTF-8).