Doplňujúce parametre ThreatSense

Tieto nastavenia môžete meniť cez Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Rezidentná ochrana súborového systému > Doplňujúce parametre ThreatSense.

Doplňujúce parametre ThreatSense pre vytvárané a menené súbory

Pravdepodobnosť napadnutia novovytvorených alebo upravovaných súborov je vyššia ako pri existujúcich súboroch. To je dôvod, prečo program tieto súbory kontroluje s prídavnými parametrami. ESET Smart Security Premium využíva metódy kontroly na základe porovnávania vzoriek spoločne s pokročilou heuristikou, vďaka ktorej možno zachytiť nové hrozby skôr, ako vyjde aktualizácia detekčného jadra.

Okrem novovytvorených súborov sa kontrolujú aj samorozbaľovacie archívy (.sfx) a runtime archívy (interne komprimované spustiteľné súbory). Predvolene sa archívy kontrolujú až po desiatu vnorenú úroveň a bez ohľadu na ich veľkosť. Ak chcete zmeniť nastavenia kontroly archívov, zrušte označenie možnosti Predvolené nastavenie kontroly archívov.

Doplňujúce parametre ThreatSense pre spúšťané súbory:

Pokročilá heuristika pri spustení súboru – predvolene sa pokročilá heuristika používa pri spúšťaní súborov. Ak je zapnutá, odporúčame ponechať zapnutú aj Smart optimalizáciuESET LiveGrid®, čím zmiernite vplyv na výkon systému.

Pokročilá heuristika pri spustení súboru z vymeniteľného média – pokročilá heuristika emuluje kód vo virtuálnom prostredí a vyhodnocuje jeho správanie pred tým, ako je kódu umožnené sa spustiť z vymeniteľného média.