Prípony súborov vylúčené z kontroly

Vylúčené prípony súborov sú súčasťou parametrov ThreatSense. Ak chcete nakonfigurovať vylúčené prípony súborov, v okne rozšírených nastavení kliknite na Parametre ThreatSense v rámci ktoréhokoľvek modulu, ktorý využíva technológiu ThreatSense.

Prípona súboru je súčasťou jeho názvu, v ktorom je oddelená bodkou. Prípona určuje typ a obsah súboru. V tejto časti nastavení ThreatSense zvolíte, ktoré typy súborov budú kontrolované.


note

Je potrebné rozlišovať vylúčenia procesov, HIPS vylúčeniavylúčenia súborov/priečinkov.

Prednastavená je kontrola všetkých súborov bez ohľadu na príponu. Do zoznamu súborov vylúčených z kontroly môže byť pridaná akákoľvek prípona.

Vylúčenie prípony z kontroly je rozumné použiť napr. vtedy, keď kontrola určitého typu súboru spôsobuje nesprávne fungovanie daného programu. Odporúča sa napríklad vylúčiť súborové prípony .edb, .eml a .tmp v prípade, že používate Microsoft Exchange server.


example

Ak chcete pridať novú príponu do zoznamu, kliknite na Pridať. Zadajte príponu (napr. tmp) a kliknite na tlačidlo OK. Ak označíte možnosť Zadať viaceré hodnoty, môžete do textového poľa zadať viacero prípon oddelených riadkami, čiarkami alebo bodkočiarkami (z roletového menu pre oddeľovač viacerých hodnôt vyberte napríklad Bodkočiarku a zadajte prípony v tvare edb;eml;tmp).

Môžete použiť aj špeciálny znak ? (otáznik). Otáznik nahrádza akýkoľvek znak (napríklad ?db).


note

Ak chcete vidieť presnú príponu konkrétneho súboru na operačnom systéme Windows, musíte zrušiť výber možnosti Skryť prípony známych súborov v časti Ovládací panel > Možnosti priečinka > karta Zobrazenie a aplikovať túto zmenu.