HIPS vylúčenia

Tieto vylúčenia vám umožňujú vyňať konkrétne procesy z hĺbkovej behaviorálnej kontroly v rámci systému HIPS.

Ak chcete upraviť HIPS vylúčenia, prejdite do sekcie Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > HIPS > Základné > Vylúčenia > Upraviť.


note

Tento typ vylúčení si nezamieňajte s príponami súborov vylúčených z kontroly, vylúčeniami detekcií, výkonnostnými vylúčeniamivylúčeniami procesov.

Pre vylúčenie objektu kliknite na Pridať a zadajte cestu k objektu, prípadne ho označte v stromovej štruktúre. Môžete tiež Upraviť alebo Odstrániť vybrané položky.