Sprievodca vytvorením vylúčenia detekcie

Vylúčenie detekcie je možné vytvoriť aj z kontextového menu v okne Protokoly (táto možnosť nie je dostupná pre detekcie malvéru):

1.hlavnom okne programu kliknite na Nástroje > Viac nástrojov > Protokoly.

2.Kliknite pravým tlačidlom myši na zvolený detegovaný objekt v protokole s názvom Detekcie.

3.Kliknite v kontextovom menu na možnosť Vytvoriť vylúčenie.

Pre vylúčenie jednej alebo viacerých detekcií na základe Kritérií vylúčenia kliknite na možnosť Zmeniť kritériá:

Konkrétne súbory – vylúči sa každý súbor podľa jeho hodnoty SHA-1 hash.

Detekcia – vylúči sa každý súbor podľa názvu detekcie.

Cesta + detekcia – vylúči sa každý súbor podľa názvu detekcie a cesty vrátane názvu súboru (napr. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe).

Odporúčaná možnosť je prednastavená na základe typu detekcie.

Pred kliknutím na tlačidlo Vytvoriť vylúčenie môžete voliteľne pridať aj Poznámku.

PAGE_LOGS_CREATE_EXCLUSION