Interfejs użytkownika

Konfigurowanie działania graficznego interfejsu użytkownika programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Można dostosować wygląd programu i stosowane w nim efekty wizualne.

hmtoggle_plus0Elementy interfejsu użytkownika

Konfigurując ustawienia sekcji Alerty i powiadomienia, można zmienić zachowanie powiadomień systemowych i alertów dotyczących wykrytych zagrożeń. Pozwala to dostosować je do swoich potrzeb. Jeśli wyświetlanie niektórych powiadomień zostanie wyłączone, będą się one pojawiać w obszarze Wyłączone komunikaty i stany. Można tam sprawdzać stan powiadomień, wyświetlać dodatkowe informacje na ich temat oraz usuwać je z tego okna.

Przy użyciu narzędzia Ustawienia dostępu można zablokować możliwość wprowadzania nieautoryzowanych zmian, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa.

Istnieje możliwość skonfigurowania uprawnień dostępu do ustawień i funkcji produktu oraz danych przy użyciu interfejsu eShell. W tym celu należy zmienić ustawienie Zasady wykonywania powłoki ESET Shell.

Ikona na pasku zadań

Przywracanie wszystkich ustawień w sekcji