Alerty i okna komunikatów

Można skonfigurować sposób obsługi alertów o zagrożeniach i powiadomień systemowych (takich jak powiadomienia o pomyślnych aktualizacjach) w programie ESET Security for Microsoft SharePoint. Można tu też ustawić Czas trwania wyświetlania i Przezroczystość powiadomień wyświetlanych na pasku zadań (ta opcja dotyczy tylko systemów operacyjnych obsługujących takie powiadomienia).

Wyświetlaj interaktywne alerty

Wyłącz tę funkcję, jeśli chcesz uniemożliwić ESET Security for Microsoft SharePoint wyświetlanie alertów w obszarze powiadomień systemu Windows.

Lista interaktywnych alertów

Ustawienia przydatne w przypadku automatyzacji. Usuń zaznaczenie opcji Zapytaj użytkownika przy elementach, które chcesz zautomatyzować. Wybierz, jakie działania zostaną podjęte, zamiast oczekiwania na interakcję w oknie alertu.

Krótkie komunikaty tekstowe i pytania są wyświetlane w oknach komunikatów.

Automatycznie zamykaj okna komunikatów

Umożliwia automatyczne zamykanie wyskakujących okien po upływie określonego czasu. Jeśli użytkownik nie zamknie okna alertu ręcznie, zostanie ono zamknięte automatycznie po upływie określonego czasu.

Komunikaty wymagające potwierdzeń

Kliknięcie opcji Edytuj powoduje otwarcie okna wyskakującego z listą komunikatów wymagające potwierdzeń wyświetlanych przez program ESET Security for Microsoft SharePoint przed wykonaniem działania. Pola wyboru umożliwiają dostosowanie preferencji dotyczących komunikatów wymagających potwierdzeń.