Wyłączanie interfejsu GUI na serwerze terminali

W tym rozdziale omówiono wyłączanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w programie ESET Security for Microsoft SharePoint działającym na serwerze terminali systemu Windows dla sesji użytkownika.

Graficzny interfejs użytkownika programu ESET Security for Microsoft SharePoint jest zwykle uruchamiany po zalogowaniu się zdalnego użytkownika na serwerze i utworzeniu przez niego sesji terminalu. To działanie jest przeważnie niepożądane w przypadku serwerów terminali. Interfejs GUI dla sesji terminali można wyłączyć w interfejsie eShell, uruchamiając polecenie set ui ui gui-start-mode none. Spowoduje to przełączenie interfejsu GUI w tryb terminalowy. Dostępne są dwa tryby uruchamiania interfejsu GUI:

set ui ui gui-start-mode full

set ui ui gui-start-mode none

Aby dowiedzieć się, jaki tryb jest obecnie używany, należy uruchomić polecenie get ui ui gui-start-mode.


UWAGA

Jeśli program ESET Security for Microsoft SharePoint został zainstalowany na serwerze Citrix, zalecamy korzystanie z ustawień opisanych w tym artykule bazy wiedzy exlink.