Wyłączone komunikaty i stany

Umożliwia wyświetlenie listy komunikatów wymagających potwierdzeń, z której można wybrać elementy do wyświetlenia.

Umożliwia włączanie i wyłączanie wyświetlania stanu na stronie Monitorowanie w menu głównym.