Monitorowanie

Informacje o stanie ochrony w obszarze Monitorowanie dotyczą bieżącego poziomu ochrony komputera. W oknie głównym zostanie wyświetlone podsumowanie informacji o działaniu modułów programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

MONITOR_GREENZielona informacja o stanie Maksymalna ochrona wskazuje, że zapewniona jest maksymalna ochrona.

MONITOR_RED Czerwona ikona sygnalizuje problemy krytyczne — maksymalny poziom ochrony komputera nie jest zapewniony. Lista możliwych stanów ochrony jest dostępna w sekcji Stan.

MONITOR_ORANGE Pomarańczowa ikona oznacza, że produkt ESET wymaga interwencji użytkownika w związku z problemem niekrytycznym.

monitoring_status

Moduły działające prawidłowo są oznaczane zielonym znacznikiem wyboru. Moduły, które nie są w pełni funkcjonalne są oznaczane czerwonym wykrzyknikiem lub pomarańczową ikoną powiadomienia. Dodatkowe informacje dotyczące modułu są wyświetlane w górnej części okna. Wyświetlany jest również proponowany sposób przywrócenia działania modułu. Aby zmienić stan danego modułu, należy w menu głównym kliknąć opcję Ustawienia, a następnie kliknąć wybrany moduł.

Strona Monitorowanie zawiera również informacje na temat systemu, między innymi:

Wersja produktu— numer wersji programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Nazwa serwera — nazwa hosta komputera lub nazwa FQDN.

System— informacje dotyczące systemu operacyjnego.

Komputer— informacje dotyczące sprzętu.

Czas działania serwera — informacje o tym, jak długo system jest uruchomiony i sprawny (przeciwieństwo przestoju).

Liczba użytkowników

Program ESET Security for Microsoft SharePoint wykrywa liczbę użytkowników korzystających z oprogramowania SharePoint. Liczba ta jest używana do celów związanych z zarządzaniem licencjami. Istnieją dwa typy użytkowników:

Domena — liczba wyszczególnionych w bazie danych SharePoint użytkowników korzystających podczas logowania do serwera SharePoint z uwierzytelniania Windows. Obecność tych użytkowników jest również weryfikowana bezpośrednio w usłudze Active Directory. Jeśli dane się zgadzają, użytkownicy są liczeni. Weryfikacja ma zapobiegać liczeniu użytkowników, którzy nie istnieją już w usłudze Active Directory, ale są jeszcze wyszczególnieni na liście serwera SharePoint. Tacy użytkownicy nie są liczeni. ESET Security for Microsoft SharePoint obsługuje zaufane domeny i uwzględnia ich użytkowników w liczbie użytkowników podczas logowania się do SharePoint.

Inni — liczba użytkowników korzystających z innych metod uwierzytelniania (niezależnie od ich obecności w usłudze Active Directory), takich jak uwierzytelnianie oparte na formularzach lub na oświadczeniach. Liczba ta zależy także od listy użytkowników w bazie danych SharePoint.


UWAGA

Ponowne liczenie użytkowników jest przeprowadzane 5 minut po ponownym uruchomieniu systemu lub co 6 godzin. Aby wyświetlić informacje dotyczące liczby użytkowników, należy podać poświadczenia konta administratora programu SharePoint.

Jeśli nie można rozwiązać problemu za pomocą sugerowanych rozwiązań, należy kliknąć opcję Pomoc i obsługa, aby uzyskać dostęp do plików pomocy, lub przeszukać bazę wiedzy ESET exlink. Aby uzyskać dodatkową pomoc, można przesłać zgłoszenie do działu obsługi klienta exlink. Dział pomocy technicznej firmy ESET niezwłocznie odpowie na pytania i pomoże znaleźć rozwiązanie.