Przywracanie ustawień domyślnych

Można przywrócić wartości domyślne ustawień w obszarze Ustawienia zaawansowane. Dostępne są dwie opcje — przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień i przywrócenie ustawień wyłącznie w określonej sekcji (ustawienia w innych sekcjach pozostaną niezmienione).

Przywracanie wszystkich ustawień

Wszystkie ustawienia we wszystkich sekcjach w obszarze ustawień zaawansowanych zostaną przywrócone do stanu po zainstalowaniu programu ESET Security for Microsoft SharePoint. Opcję tę można określić jako przywrócenie ustawień fabrycznych.


UWAGA

Po kliknięciu opcji Przywróć ustawienia domyślne wszystkie wprowadzone zmiany zostaną utracone. Tej czynności nie można cofnąć.

Przywracanie wszystkich ustawień w sekcji

Przywraca wartości domyślne ustawień modułów w wybranej sekcji. Wszelkie zmiany wprowadzone w danej sekcji zostaną utracone.

resetdefault_section

Przywróć zawartość tabel

Po włączeniu tej opcji reguły, zadania lub profile, które zostały dodane ręcznie lub automatycznie, zostaną utracone.