Ustawienia dostępu

Aby zapewnić maksymalny poziom ochrony systemu, program ESET Security for Microsoft SharePoint musi być prawidłowo skonfigurowany. Wszelkie niefachowe zmiany mogą spowodować utratę cennych danych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu wprowadzaniu zmian, parametry konfiguracji programu ESET Security for Microsoft SharePoint można chronić za pomocą hasła.


WAŻNE

Podczas odinstalowywania programu ESET Security for Microsoft SharePoint w przypadku korzystania z funkcji ochrony hasłem ustawień dostępu zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła. Jeśli hasło nie zostanie wprowadzone, nie będzie można odinstalować programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Chroń ustawienia hasłem

Umożliwia zablokowanie lub odblokowanie ustawień programu. Kliknięcie umożliwia otwarcie okna Ustawienie hasła.

Ustaw hasło

Aby określić lub zmienić hasło służące do ochrony ustawień, należy kliknąć opcję Ustaw. Aby zabezpieczyć parametry ustawień programu ESET Security for Microsoft SharePoint przed nieautoryzowaną modyfikacją, należy ustalić nowe hasło. Aby zmienić istniejące hasło, stare hasło należy wpisać w polu Stare hasło, w polach Nowe hasło i Potwierdź hasło należy wprowadzić nowe hasło, a następnie kliknąć przycisk OK. To hasło będzie wymagane podczas modyfikowania w przyszłości ustawień programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Wymagaj pełnych uprawnień administratora w przypadku kont administratora z ograniczonymi uprawnieniami

Tę opcję należy zaznaczyć, aby bieżący użytkownik bez uprawnień administratora musiał podać nazwę użytkownika i hasło administratora w przypadku modyfikowania określonych parametrów, takich jak wyłączanie modułów ochrony.


UWAGA

Jeśli hasło z sekcji Ustawienia zaawansowane zostanie zmienione, a wymagane jest zaimportowanie istniejącego pliku konfiguracyjnego .xml (podpisanego przed zmianą hasła) przy użyciu wiersza polecenia ESET CMD, należy podpisać plik ponownie przy użyciu nowego hasła. Umożliwia to korzystanie ze starszych plików konfiguracyjnych bez konieczności eksportowania ich na inny komputer z programem ESET Security for Microsoft SharePoint przed zaimportowaniem.