ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması

Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması sistemde zararlı yazılımla ilgili tüm olayları denetler. Bilgisayarınızda açılan, oluşturulan veya çalıştırılan tüm dosyalar kötü amaçlı yazılım koduna karşı taranır. Varsayılan olarak, gerçek zamanlı dosya sistemi koruması sistem başlatma işlemi sırasında başlatılır.

Özel durumlarda (örneğin, başka bir gerçek zamanlı tarayıcıyla bir çakışma varsa) Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması> Temel altındaki Gelişmiş ayarlar (F5) içinde yer alan Gerçek zamanlı dosya sistemi korumasını otomatik başlat seçeneği devre dışı bırakılarak gerçek zamanlı koruma uygulanmayabilir.

ESET Mail Security, bulut kademelendirmesi etkinleştirilmiş Azure File Sync agent kullanan makinelerle uyumludur. ESET Mail Security, FILE_ATTRIBUTE_RECALL_ON_DATA_ACCESS öznitelikli dosyaları tanır.

Taranacak medya

Varsayılan olarak tüm medya türleri olası tehditlere karşı taranır:

Yerel sürücüler - Tüm sistem sabit sürücülerini denetler.

Çıkarılabilir medya - CD/DVD'leri, USB depolamayı, Bluetooth aygıtlarını vb. denetler.

Ağ sürücüleri - Tüm eşlenen sürücüleri tarar.

Varsayılan ayarları kullanmanızı ve yalnızca belirli durumlarda (örneğin belirli medya türlerini denetlerken veri aktarımı önemli ölçüde yavaşladığında) değiştirmenizi öneririz.

Şu durumda tara

Varsayılan olarak tüm dosyalar; açıldığında, oluşturulduğunda veya yürütüldüğünde taranır. Bilgisayarınız için en üst düzeyde gerçek zamanlı koruma sağladığından, şu varsayılan ayarları korumanızı öneririz:

Dosya açıldığında - Dosya açıldığında / erişildiğinde taranır.

Dosya oluşturma - Dosyalar oluşturulduğunda / değiştirildiğinde taranır.

Dosya yürütme - Dosyalar yürütüldüğünde taranır.

Çıkarılabilir ortam erişimi - Çıkarılabilir depolamaya erişirken tarama. Cihaza önyükleme kesimi içeren çıkarılabilir ortam eklendiğinde önyükleme kesimi hemen taranır. Bu seçenek çıkarılabilir ortam dosyası taramasını etkinleştirmez. Çıkarılabilir ortam dosyası tarama, Taranacak medya > Çıkarılabilir medya'da bulunur. Çıkarılabilir medya önyükleme kesimi erişiminin düzgün çalışması için ThreatSense parametrelerinde Önyükleme kesimleri/UEFI'yi etkin halde tutun.

Tarama dışı tutma işlemlerini yerine getirir

Belirli işlemleri tarama dışı bırakmanıza olanak sağlar. Örneğin yedekleme çözümü işlemleri ve tarama dışı bırakılan bu tür işlemle ilişkilendirilen tüm dosya işlemleri yoksayılır ve güvenli olarak algılanır, böylece yedekleme işleminin engellenmesi en düşük düzeye indirilir.

ThreatSense parametreleri

Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması tüm medya türlerini kontrol eder ve bir dosyaya erişme gibi çeşitli sistem olayları tarafından tetiklenir. Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması, yeni oluşturulmuş dosyalarda, mevcut dosyalardan daha farklı işlem uygulayacak şekilde yapılandırılabilir. Örneğin, Gerçek zamanlı dosya sistemi korumasını yeni oluşturulmuş dosyaları daha yakından izleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Gerçek zamanlı koruma kullanılırken sistem kaynaklarının minimum düzeyde kullanılmasını sağlamak için, zaten taranmış olan dosyalar sürekli olarak taranmaz (değiştirilmedikleri sürece). Her virüs imza veri tabanı güncellemesinden sonra dosyalar hemen tekrar taranır. Bu davranış Akıllı optimizasyon kullanılarak denetlenir. Bu Akıllı optimizasyon devre dışı bırakılırsa, tüm dosyalar her erişildiklerinde taranır.

Bu ayarı değiştirmek için F5'e basarak Gelişmiş ayarlar'ı açın ve Computer >Gerçek zamanlı dosya sistemi koruması'nı genişletin. ThreatSense parametreleri > Diğer öğesini tıklatın ve Akıllı optimizasyonu etkinleştir seçeneğini işaretleyin veya işareti kaldırın.

Ek ThreatSense parametreleri

Yeni oluşturulan ve değiştirilen dosyalar için ek ThreatSense parametreleri veya Yürütülen dosyalar için ek ThreatSense parametreleri'nin ayrıntılı seçeneklerini değiştirebilirsiniz.