Ikona na paneli úloh

Ikona na paneli úloh slúži na rýchly prístup k často používaným funkciám programu ESET Server Security. Tieto funkcie a položky sú dostupné v menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonu programu v paneli úloh TRAY_ICON.

system_tray_icon

 

Viac informácií

Otvorí sa okno Monitorovanie, kde bude zobrazený aktuálny stav ochrany a súvisiace správy.

Pozastaviť ochranu

Zobrazí sa potvrdzovacie dialógové okno, ktoré vypne Antivírusovú a antispyvérovú ochranu, ktorá chráni pred škodlivými systémovými útokmi pomocou kontroly súborov, webu a e-mailovej komunikácie. Keď pozastavíte antivírusovú a antispyvérovú ochranu pomocou ikony programu TRAY_ICON v oblasti oznámení systému, zobrazí sa okno Pozastaviť ochranu. Táto možnosť vypína ochranu systému pred malvérom na stanovený čas. Ak chcete ochranu vypnúť natrvalo, môžete to urobiť v Rozšírených nastaveniach. Pri vypínaní ochrany buďte opatrný, pretože váš systém bude vystavený hrozbám.

Otvorí sa okno s Rozšírenými nastaveniami pre daný program.

Protokoly obsahujú informácie o všetkých systémových udalostiach a poskytujú prehľad zistených ohrození.

Skryť ESET Server Security

Skryje hlavné okno programu ESET Server Security z obrazovky.

Obnoviť rozmiestnenie okien

Obnoví prednastavenú veľkosť a umiestnenie okna ESET Server Security na obrazovke.

Spustí aktualizáciu modulov, ktorá je dôležitou súčasťou zabezpečenia komplexnej ochrany pred škodlivým kódom.

Informácie o programe ESET Server Security, v ktorých môžete nájsť verziu produktu, licenčné informácie a informácie o nainštalovaných moduloch. Informácie o operačnom systéme a systémových prostriedkoch sú zobrazené v dolnej časti okna.