Nastavenia stavov aplikácie

Toto dialógové okno vám umožňuje definovať, ktoré stavy aplikácie budú alebo nebudú zobrazované. Napríklad, ak pozastavíte antivírusovú a antispyvérovú ochranu, výsledkom bude zmena stavu ochrany, čo bude následne zobrazené v sekcii Monitorovanie. Stav aplikácie bude tiež zobrazený, ak váš produkt nie je aktivovaný alebo vypršala vaša licencia.

Stavy aplikácie je možné spravovať prostredníctvom ESET PROTECT politík exlink. Kategórie a stavy sú zobrazené v zozname s dvomi možnosťami: Zobraziť a Odoslať stav. Stĺpec „Odoslať“ pre stavy aplikácie je viditeľný len v konfigurácii ESET PROTECT politiky exlink. ESET Server Security zobrazuje nastavenia s ikonou zámku. Pre dočasnú zmenu stavov aplikácie môžete použiť Režim prepísania.

application_statuses