ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Monitorovanie

Stav ochrany zobrazený v časti Monitorovanie zobrazuje informácie o aktuálnej úrovni ochrany vášho systému. Súhrnné informácie o stave prevádzky programu ESET Server Security budú zobrazené v hlavnom okne.

MONITOR_GREEN Zelená ikona a zelený nápis Ste chránený znamená, že je zaistená maximálna úroveň ochrany.

MONITOR_RED Červený výkričník oznamuje kritické problémy – ochrana vášho systému nie je zaručená v plnej miere. Zoznam všetkých stavov ochrany nájdete v kapitole Stav ochrany.

MONITOR_ORANGE Oranžová ikona oznamuje, že produkt si vyžaduje pozornosť, pretože sa vyskytol problém, ktorý však nie je kritický.

monitoring_status

Moduly, ktoré pracujú správne, majú pridelené zelené symboly. Moduly, ktoré nie sú plne funkčné sa zobrazujú buď s červeným výkričníkom, alebo s oranžovou notifikáciou. Dodatočné informácie o module sú zobrazené vo vrchnej časti okna.

Taktiež je zobrazené navrhované riešenie v prípade problému s modulom. Stav jednotlivých modulov je možné zmeniť kliknutím na Nastavenia v hlavnom okne a označením požadovaného modulu.

Sekcia Monitorovanie tiež obsahuje informácie o vašom systéme:

Verzia produktu – číslo verzie produktu ESET Server Security.

Názov servera – hostiteľský názov počítača alebo FQDN.

Systém – podrobnosti o operačnom systéme.

Počítač – podrobnosti o používanom hardvéri.

Doba prevádzky – zobrazuje, ako dlho je systém spustený.

V prípade, že problém nie je možné vyriešiť pomocou navrhnutých riešení, prejdite do sekcie Pomocník a podpora alebo vyhľadajte informácie o danom probléme v Databáze znalostí spoločnosti ESET. Ak aj napriek tomu potrebujete pomoc, môžete kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET. Špecialisti technickej podpory spoločnosti ESET reagujú na otázky rýchlo a efektívne vám pomôžu s vyriešením vášho problému.