Vrátiť späť na predvolené nastavenia

Nastavenia môžete v rámci rozšírených nastavení vrátiť späť na pôvodné hodnoty. Existujú dva spôsoby. Na predvolené hodnoty môžete vrátiť buď všetko, alebo iba nastavenia pre konkrétnu sekciu (nastavenia v ostatných sekciách ostanú nezmenené).

Vrátiť späť všetky nastavenia

Všetky nastavenia vo všetkých sekciách rozšírených nastavení budú obnovené do stavu po inštalácii ESET Server Security. V podstate ide o obnovenie továrenských nastavení.


Poznámka:

Majte na pamäti, že po kliknutí na možnosť Vrátiť späť na predvolené budú všetky vykonané zmeny stratené. Túto akciu nie je možné vrátiť späť.

Vrátiť späť všetky nastavenia v tejto sekcii

Nastavenia modulov vo vybranej sekcii budú vrátené na pôvodné hodnoty. Akékoľvek zmeny, ktoré ste vykonali v tejto sekcii, sa stratia.

resetdefault_section

Vrátiť späť obsah tabuliek

Po povolení tejto možnosti budú stratené pravidlá, úlohy alebo profily pridané či už manuálne, alebo automaticky.