Používateľské rozhranie

V tejto sekcii môžete nastaviť grafické používateľské rozhranie programu ESET Server Security. Môžete si prispôsobiť vizuálnu stránku programu a použité efekty.

arrow_down_businessPrvky používateľského rozhrania

Upozornenia a okná správ

V tejto časti môžete zmeniť správanie upozornení pri detekcii hrozieb a správanie systémových upozornení. Tie môžu byť zmenené tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám. Ak sa rozhodnete nezobrazovať určité upozornenia, budú zobrazené v časti Vypnuté správy a stavy. Môžete kontrolovať ich stav, zobraziť viac informácií alebo ich odstrániť.

Nastavenia prístupu

Akýmkoľvek neoprávneným zmenám môžete predísť použitím Nastavení prístupu. Pomocou týchto nastavení môžete zaistiť vysokú mieru zabezpečenia.

ESET Shell

Konfigurácia prístupových práv k nastaveniam, funkciám a dátam programu prostredníctvom nástroja eShell je možná zmenou politiky spustenia nástroja ESET Shell.

Ikona v oblasti oznámení systému Windows

Vrátiť späť všetky nastavenia v tejto sekcii