Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dokumentacja dotycząca punktów końcowych zarządzanych zdalnie

Produkty biznesowe ESET, takie jak ESET Endpoint Security for Android mogą być zarządzane zdalnie na klienckich stacjach roboczych, serwerach oraz urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Administratorzy systemu, którzy zarządzają więcej niż 10 klienckimi stacjami roboczymi, powinni rozważyć wdrożenie narzędzia do zdalnego zarządzania ESET. w celu wdrożenia rozwiązań ESET, zarządzania zadaniami, wymuszania polityk zabezpieczeń, monitorowania statusów systemu oraz szybkiego reagowania na problemy lub zagrożenia na komputerach zdalnych z jednej centralnej lokalizacji.

Narzędzia do zdalnego zarządzania ESET

Program ESET Endpoint Security for Android może być zarządzany zdalnie przez program ESET PROTECT lub ESET PROTECT Cloud.

Wprowadzenie do funkcji ESET PROTECT

Wprowadzenie do funkcji ESET PROTECT Cloud


note

Narzędzie do migracji

ESET Endpoint Security for Android w wersji 3.5 lub nowszej obsługuje Narzędzie do migracji umożliwiające migrację z ESET PROTECT do wersji ESET PROTECT Cloud.

Najlepsze praktyki

Rejestrowanie urządzenia za pomocą ESET PROTECT

Konfigurowanie hasła administratora na podłączonych komputerach klienckich w celu uniknięcia nieautoryzowanych modyfikacji

Zastosuj rekomendowaną politykę, aby wymusić stosowanie dostępnych funkcji bezpieczeństwa

Przewodniki

Jak używać trybu wstrzymania polityk

Urządzenie z systemem Android zarejestrowane za pośrednictwem Microsoft Intune


important

Gdy urządzenie z systemem Android 9 lub nowszym jest zarejestrowane za pośrednictwem Microsoft Intune, ESET Endpoint Security for Android w wersji 3.5 lub nowszej ignoruje następujące ustawienia, gdy stosowana jest odpowiednia reguła:

Zabezpieczenia urządzenia

Kontrola aplikacji

Funkcja Anti-Theft