Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Hasło administratora

Korzystanie z hasła administratora jest wymagane przy odblokowywaniu urządzeń, wysyłaniu poleceń funkcji Anti-Theft, uzyskiwaniu dostępu do funkcji chronionych hasłem oraz odinstalowywaniu programu ESET Endpoint Security for Android.

Tworzenie hasła administratora uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień i odinstalowanie programu ESET Endpoint Security for Android.


important

Hasło należy wybrać starannie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, należy stosować kombinację małych i wielkich liter oraz cyfr.

Resetowanie hasła administratora w urządzeniu z zablokowanym ekranem:

1.Naciśnij opcję Nie pamiętasz hasła? > Kontynuuj > Wyślij żądanie kodu weryfikacyjnego. Jeśli urządzenie nie ma połączenia z Internetem, naciśnij łącze wybierz resetowanie w trybie offline i skontaktuj się z działem obsługi pomoc techniczna firmy ESET.

password-reset_016_1

2.Wiadomość e-mail zawierająca kod weryfikacyjny i identyfikator urządzenia zostanie wysłana na adres e-mail powiązany z licencją ESET. Kod weryfikacyjny będzie aktywny przez siedem dni. Wpisz kod weryfikacyjny i nowe hasło na zablokowanym ekranie urządzenia.