Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zdalne zarządzanie

ESET PROTECT umożliwia zarządzanie programem ESET Endpoint Security for Android w środowisku sieci z jednej centralnej lokalizacji.

Korzystanie z programu ESET PROTECT nie tylko podnosi poziom zabezpieczeń, ale też zapewnia łatwe administrowanie wszystkimi produktami firmy ESET zainstalowanymi na klienckich stacjach roboczych i urządzeniach mobilnych. Urządzenia z zainstalowanym programem ESET Endpoint Security for Android mogą łączyć się z serwerem ESET PROTECT przy użyciu dowolnego połączenia internetowego, na przykład przez sieć WiFi, LAN, WLAN albo połączenia przez sieć komórkową (3G, 4G LTE, HSDPAGPRS).

Skuteczne łączenie się z serwerem ESET PROTECT przez sieć komórkową zależy od operatora sieci i wymaga nieograniczonego połączenia internetowego.

Aby można było nawiązać połączenie między urządzeniem i serwerem ESET PROTECT, należy dodać to urządzenie do listy Komputery w konsoli internetowej ESET PROTECT, zarejestrować je przy użyciu zadania Rejestracja urządzenia i wprowadzić adres serwera Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi..

Łącze rejestracyjne (adres serwera Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi) ma standardowy formathttps://MDCserver:port/token w programie ESET PROTECT. Łącze zawiera następujące wartości:

MDCserver — pełna nazwa DNS lub publiczny adres IP serwera z uruchomionym modułem Mobile Device Connector. Nazwy hosta można użyć tylko w przypadku łączenia się przez wewnętrzną sieć Wi-Fi.

Port — numer portu używany do nawiązywania połączenia z modułem Mobile Device Connector.

Token — ciąg znaków wygenerowany przez administratora w konsoli internetowej ESET PROTECT

Więcej informacji na temat zarządzania siecią za pomocą programu ESET PROTECT zawierają te tematy pomocy online:

Jak zarządzać politykami

Tworzenie zadań klienckich

Informacje na temat raportów