Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Użyj opcji Tryb wstrzymania polityk

Użytkownicy z zainstalowaną na komputerze wersją 2.1 lub nowszą programu ESET Endpoint Security for Android mogą korzystać z funkcji Zastąp. Tryb wstrzymania polityk umożliwia użytkownikom na poziomie urządzenia klienckiego zmianę ustawień w zainstalowanym produkcie ESET przez określony czas, nawet jeśli do tych ustawień zastosowano politykę. Po upływie ustalonego czasu ustawienia zostaną przywrócone do ustawień ustawionych przez polityki.

Domyślne ustawienia polityki ESET Endpoint Security for Android skanują urządzenie po zakończeniu sesji zastępowania. Możesz to zmienić za pomocą opcji Skanuj urządzenie po sesji zastępowania.


warning

Aby zmienić ustawienia lokalnie na urządzeniu w trybie wstrzymania polityk, należy wpisać hasło administratora programu ESET Endpoint Security for Android.

Po włączeniu trybu wstrzymania polityk nie można go zatrzymać w konsoli internetowej ESET. Tryb wstrzymania polityk zostanie wyłączony automatycznie po upłynięciu czasu wstrzymania.

Użytkownik korzystający z trybu wstrzymania polityk musi mieć hasło administratora ESET Endpoint Security for Android. W przeciwnym razie użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do ustawień programu ESET Endpoint Security for Android. Możesz utworzyć tymczasowe hasło administratora trybu wstrzymania polityk dla każdej polityki.

Aby ustawić Tryb wstrzymania polityk:

1.Kliknij ICON_ESMC_POLICY Polityki > Nowa polityka.

2.W sekcji Podstawowa w odpowiednich polach wpisz nazwę i opis polityki.

3.W sekcji Ustawienia wybierz opcję ESET Endpoint Security for Android.

4.Kliknij Ustawienia w opcjach polityki.

5.Rozwiń węzeł Ustawienia trybu wstrzymania polityk i skonfiguruj reguły trybu.

6.W sekcji Przypisz wybierz odpowiednie urządzenia.

7.Przejrzyj ustawienia w sekcji Podsumowanie i kliknij przycisk Zakończ.


example

Jeśli u Janusza występuje problem, ponieważ ustawienia punktu końcowego blokują ważne funkcje lub dostęp do stron internetowych, administrator może zezwolić Januszowi na zastąpienie istniejącej polityki punktu końcowego i ręczne dostosowanie ustawień na urządzeniu. Następnie oprogramowanie ESET PROTECT Cloud może zażądać nowych ustawień, aby administrator mógł utworzyć przy ich użyciu nową politykę.

W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

1.Kliknij Polityki > Nowa polityka.

2.Wypełnij pola Nazwa i Opis . W sekcji Ustawienia wybierz opcję ESET Endpoint Security for Android.

3.Kliknij przycisk Ustawienia w opcjach polityk.

4.Rozwiń ustawienia Trybu wstrzymania polityk i włącz tryb wstrzymania polityki na godzinę.

5.Kliknij przycisk Ustaw w obszarze Uwierzytelnienie trybu wstrzymania, aby utworzyć tymczasowe hasło administratora dla Janusza. Wpisz dwukrotnie hasło (na przykład 12345) i kliknij przycisk OK.

6.Przypisz politykę do smartfon Janusza, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.

7.John musi wpisać hasło administratora, aby włączyć Tryb wstrzymania polityk w swoim programie ESET Endpoint Security for Android i ręcznie zmienić ustawienia na swoim urządzeniu.

8.W konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud przejdź do sekcji Komputery i wybierz smartfon Janusza, a następnie kliknij opcję Pokaż szczegóły.

9.W sekcji Konfiguracja kliknij opcję Zażądaj konfiguracji, aby zaplanować zadanie klienta dotyczące pobrania konfiguracji z klienta.

10.Zostanie wyświetlona nowa konfiguracja. Wybierz odpowiedni produkt, a następnie kliknij przycisk Otwórz konfigurację.

11.Przejrzyj ustawienia i kliknij Konwertuj do polityki.

12.Wypełnij pola Nazwa i Opis .

13.W sekcji Ustawienia w razie potrzeby zmodyfikuj ustawienia.

14.W sekcji Przypisywanie przypisz tę politykę do smartfon Janusza (lub innych urządzeń).

15.Kliknij opcję Zakończ. Należy pamiętać o usunięciu polityki zastępowania, gdy już nie będzie ona potrzebna.

Hasło do trybu wymuszania

Ta opcja umożliwia utworzenie tymczasowego hasła administratora, aby umożliwić użytkownikom zmianę ustawień na urządzeniu klienckim bez dostępu do rzeczywistego hasła administratora. Kliknij przycisk Ustaw obok polityki, aby wstawić hasło zastępcze.