Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona antywirusowa

Moduł antywirus chroni urządzenie przed szkodliwym kodem, blokując zagrożenia i usuwając je lub poddając je kwarantannie.

antivirus_005_1

Skanowanie urządzenia

Funkcja Skanuj urządzenie umożliwia skanowanie urządzenia w poszukiwaniu infekcji.

Niektóre wstępnie zdefiniowane typy plików są skanowane domyślnie. Pełne skanowanie urządzenia polega na sprawdzeniu pamięci, uruchomionych procesów, bibliotek dołączanych dynamicznie zależnych od tych procesów oraz plików w pamięci wewnętrznej i zewnętrznej wymiennej pamięci masowej. Krótkie podsumowanie wyników skanowania jest zapisywane w dzienniku dostępnym w sekcji Dzienniki skanowania.

Aby przerwać trwające skanowanie, należy nacisnąć ikonę menu_icon_settings_uninstall.

Poziom skanowania

Istnieją 2 różne poziomy skanowania:

Inteligentne — skanowanie inteligentne umożliwia przeskanowanie zainstalowanych aplikacji, plików DEX (plików wykonywalnych systemu operacyjnego Android), plików SO (bibliotek) oraz plików ZIP przy maksymalnej głębokości skanowania sięgającej 3 archiwów zagnieżdżonych, a także zawartości kart SD.

Dokładne — skanowanie obejmuje wszystkie typy plików, zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie SD, bez względu na ich rozszerzenie.

Skanowanie automatyczne

Oprócz skanowania urządzenia na żądanie w programie ESET Endpoint Security for Android dostępne są również opcje skanowania automatycznego. Informacje na temat obsługi opcji Skanowanie podczas ładowania oraz Planowane skanowanie można znaleźć w tej części.

Dzienniki skanowania

W obszarze Dzienniki skanowania dostępne są obszerne dane dotyczące wykonanych zadań skanowania w postaci plików dziennika. Więcej informacji można znaleźć w części Dzienniki skanowania w niniejszym dokumencie.

Zaktualizuj moduły wykrywania

Domyślnie program ESET Endpoint Security for Android jest instalowany wraz ze zdefiniowanym zadaniem aktualizacji, które zapewnia regularne aktualizowanie programu. Aby uruchomić aktualizację ręcznie, dotknij pozycji Aktualizuj moduły wykrywania.


note

Aby zapobiec niepotrzebnemu wykorzystywaniu przepustowości, aktualizacje są publikowane w razie potrzeby, czyli gdy zostanie dodane nowe zagrożenie. Chociaż aktualizacje są udostępniane bezpłatnie w ramach aktywnej licencji, operator sieci może pobierać opłaty za transfer danych.

Szczegółowy opis zaawansowanych ustawień funkcji ochrony antywirusowej jest dostępny w niniejszym dokumencie w części Ustawienia zaawansowane.