Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie automatyczne

Poziom skanowania

Do wyboru są 2 różne poziomy skanowania. To ustawienie dotyczy zarówno opcji Skanowanie podczas ładowania, jak i opcji Planowane skanowanie:

Inteligentne — skanowanie inteligentne umożliwia przeskanowanie zainstalowanych aplikacji, plików DEX (plików wykonywalnych systemu operacyjnego Android), plików SO (bibliotek) oraz plików ZIP przy maksymalnej głębokości skanowania sięgającej 3 archiwów zagnieżdżonych, a także zawartości kart SD.

Dokładne — skanowanie obejmuje wszystkie typy plików, zarówno w pamięci wewnętrznej, jak i na karcie SD, bez względu na ich rozszerzenie.

Skanowanie podczas ładowania

Po wybraniu tej opcji skanowania jest uruchamiane automatycznie, gdy urządzenie jest w stanie bezczynności (a ponadto jest w pełni naładowane i podłączone do ładowarki).

Planowane skanowanie

Planowane skanowanie umożliwia automatyczne uruchomienie skanowania urządzenia w ustalonym czasie. Aby zaplanować skanowanie, należy nacisnąć przełącznik switch_off obok opcji Planowane skanowanie i określić daty oraz godziny uruchomienia skanowania. Domyślnie wybrany jest poniedziałek, godzina 4:00.