Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia zaawansowane

Ochrona w czasie rzeczywistym

Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączanie skanera w czasie rzeczywistym. Ten skaner uruchamia się automatycznie wraz z systemem i skanuje znajdujące się w nim pliki. Sprawdzenie obejmuje folder Pobrane, wszystkie pliki instalacyjne APK i wszystkie pliki na karcie SD po jej włożeniu.

System reputacji ESET LiveGrid®

ESET LiveGrid® to system prewencyjny zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa urządzenia. Stale monitoruje ona programy i procesy uruchamiane przez system, wykorzystując dane zebrane od milionów użytkowników produktów. Dzięki temu możemy oferować wszystkim użytkownikom produktów firmy ESET lepszą i bardziej precyzyjną ochroną proaktywną oraz szybsze skanowanie. Zalecamy włączenie tej funkcji. Zalecamy włączenie tej funkcji.

System informacji zwrotnych ESET LiveGrid®

Ten system informacji zwrotnej umożliwia nam gromadzenie anonimowych statystyk, raportów o awariach i danych diagnostycznych dotyczących podejrzanych obiektów. Informacje te przetwarzamy automatycznie w celu tworzenia mechanizmu detekcji w chmurze.

Wykryj potencjalnie niepożądane aplikacje

Niepożądana aplikacja jest programem zawierającym oprogramowanie typu adware, które powoduje instalowanie pasków narzędzi, śledzi wyniki wyszukiwania lub którego działanie jest niejasne. W niektórych sytuacjach możesz sądzić, że korzyści płynące z niechcianej aplikacji przewyższają ryzyko. Z tego powodu firma ESET przydziela takim aplikacjom kategorię niższego ryzyka w porównaniu do innych typów szkodliwego oprogramowania.

Wykryj potencjalnie niebezpieczne aplikacje

Istnieje wiele uznanych aplikacji, które mają na celu ułatwianie zarządzania urządzeniami pracującymi w sieci. Jednak w nieodpowiednich rękach te aplikacje mogą być wykorzystywane do nieuprawnionych działań. Opcja Wykryj potencjalnie niebezpieczne aplikacje umożliwia monitorowanie i blokowanie tych aplikacji.Potencjalnie niebezpieczne aplikacje to kategoria, do której należą niektóre legalne programy komercyjne. Obejmuje ona narzędzia do zdalnego dostępu, aplikacje do łamania haseł i programy rejestrujące znaki wprowadzane na klawiaturze.

Blokuj nierozwiązane zagrożenia

To ustawienie decyduje o tym, jaka czynność zostanie wykonana po ukończeniu skanowania i znalezieniu zagrożeń. Po włączeniu tej opcji ESET Endpoint Security for Android zablokuje dostęp do plików klasyfikowanych jako zagrożenia.

Nośniki wymienne

Możesz wybrać działanie po włożeniu nośnika wymiennego do urządzenia:

Zawsze skanuj nośniki wymienne zawsze będą skanowane

Nie skanuj nośniki wymienne nie będą skanowane.

Pokaż opcje opcja skanowania nośnika wymiennego zostanie wyświetlona po włożeniu nośnika

Aktualizacje bazy danych modułów silnika detekcji

Ta opcja umożliwia ustawienie przedziału czasowego pomiędzy kolejnymi automatycznymi pobraniami aktualizacji bazy danych zagrożeń. Aktualizacje są publikowane w razie potrzeby, gdy do bazy danych zostanie dodane nowe zagrożenie. Zalecamy pozostawienie domyślnego ustawienia tej opcji (codziennie).

Niestandardowy maksymalny wiek bazy danych

To ustawienie określa czas pomiędzy aktualizacjami bazy danych zagrożeń, po upływie którego pojawi się prośba o aktualizację produktu ESET Endpoint Security for Android.

Serwer aktualizacji

Przy użyciu tej opcji można zaktualizować urządzenie, korzystając z serwera wersji wstępnej. Przedpremierowe aktualizacje przeszły gruntowne testy wewnętrzne i wkrótce będą dostępne publicznie. Włączenie aktualizacji w wersji wstępnej przynosi korzyść w postaci dostępu do najnowszych metod wykrywania i poprawek. Aktualizacje te mogą być jednak czasami niestabilne. Lista aktualnie używanych modułów znajduje się w sekcji Informacje: naciśnij ikonę Menu action_button_menu na ekranie głównym programu ESET Endpoint Security for Android, a następnie naciśnij kolejno pozycje Informacje > ESET Endpoint Security for Android. W przypadku zwykłych użytkowników zalecane jest pozostawienie domyślnie wybranej opcji Wersja regularna.

Program ESET Endpoint Security for Android umożliwia tworzenie kopii plików aktualizacji, których można używać do aktualizowania innych urządzeń w sieci. Korzystanie z lokalnej kopii dystrybucyjnej, czyli kopii plików aktualizacji w środowisku sieci LAN, jest wygodne, ponieważ eliminuje potrzebę pobierania tych plików przez każde urządzenie mobilne bezpośrednio z serwera aktualizacji dostawcy. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania serwera kopii dystrybucyjnych przy użyciu produktów firmy ESET do obsługi punktów końcowych można znaleźć w tym dokumencie.