Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ignoruj reguły

Jeżeli produkt ESET Endpoint Security for Android jest zarządzany zdalnie z ESET PROTECT, istnieje możliwość określenia plików, które nie będą zgłaszane jako złośliwe. Pliki dodane do reguł ignorowania będą ignorowane podczas skanowania w przyszłości. Aby utworzyć regułę, należy podać:

nazwa pliku z poprawnym rozszerzeniem „apk”

nazwę pakietu aplikacji, np. uk.co.extorian.EICARAntiVirusTest

nazwę zagrożenia wykrytego przez programy antywirusowe, np. Android/MobileTX.A (to pole jest obowiązkowe)


note

Funkcja nie jest dostępna w aplikacji ESET Endpoint Security for Android.