Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywacja produktu

Program ESET Endpoint Security for Android można aktywować na kilka sposobów. Dostępność danej metody aktywacji zależy od kraju oraz sposobu dystrybucji produktu (strona internetowa firmy ESET itd.).

activation

Aby aktywować program ESET Endpoint Security for Android bezpośrednio na urządzeniu z systemem Android, naciśnij ikonę Menu na action_button_menu ekranie głównym programu ESET Endpoint Security for Android, a następnie naciśnij opcję Licencja.

Aktywacji programu ESET Endpoint Security for Android można dokonać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

Klucz licencyjny—jest to niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji.

ESET Business Account — konto tworzone w portalu ESET Business Account przy użyciu poświadczeń (adres e-mail i hasło). Ta metoda umożliwia zarządzanie wieloma licencjami z jednego miejsca.


note

W programie ESET PROTECT można aktywować urządzenia klienckie w trybie dyskretnym, przy użyciu licencji udostępnionych przez administratora.