Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zastosuj polityki

Po nawiązaniu połączenia przez ESET Endpoint Security for Android z konsolą zarządzania ESET najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie polityki zalecanej lub niestandardowej.

Istnieje kilka wbudowanych polityk dla programu ESET Endpoint Security for Android:

Nazwa polityki

Opis polityki

Ogólne — Maksymalna ochrona

Program ESET Endpoint Security for Android wykorzystuje wszystkie opcje, aby zapewnić maksymalną ochronę urządzenia.

Ogólne — Konfiguracja zrównoważona

Program ESET Endpoint Security for Android wykorzystuje konfigurację zabezpieczeń zalecaną dla większości ustawień.

Ogólne — Maksymalna wydajność

Program ESET Endpoint Security for Android łączy w sobie ochronę przed zagrożeniami i minimalny wpływ na codzienne zadania i wydajność urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityk, zapoznaj się z następującymi tematami:

ESET PROTECT polityki

ESET PROTECT Cloud polityki

Zastosuj zalecaną lub wstępnie zdefiniowaną politykę dla programu ESET Endpoint Security for Android za pomocą programu ESET Security Management Center