Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Lista interaktywnych alertów

W tej sekcji przedstawiono kilka okien interaktywnych alertów wyświetlanych w programie ESET Endpoint Security przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności.

Aby dostosować zachowanie konfigurowalnych interaktywnych alertów, wybierz kolejno: Powiadomienia > Alerty interaktywne w drzewie Ustawienia zaawansowane programu ESET Endpoint Security i kliknij opcję Edytuj.


note

Przydatne w środowiskach zarządzanych, w których administrator może wszędzie usunąć zaznaczenie opcji Zapytaj użytkownika i wybrać wstępnie zdefiniowaną czynność wykonywaną po wyświetleniu okien interaktywnych alertów.

Zobacz też stany aplikacji w produkcie.

CONFIG_ALERT_INTERACTIVE

Informacje o poszczególnych interaktywnych alertach można znaleźć w innych sekcjach pomocy:

Nośniki wymienne

Bezpieczna przeglądarka

Ochrona sieci

Alerty przeglądarki internetowej

Komputer

Te alerty powodują zmianę koloru interfejsu użytkownika na pomarańczowy:


note

Interaktywne alerty nie obejmują okien Silnik detekcji, System HIPS ani Zapora, ponieważ ich działanie można skonfigurować indywidualnie w ramach poszczególnych funkcji.