Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia zaawansowane bezpiecznej przeglądarki

Ustawienia te są dostępne w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Strony internetowe i poczta e-mail > Bezpieczna przeglądarka.

icon_section Podstawowe

Włącz bezpieczną przeglądarkę — po włączeniu opcji stanie się aktywna i będzie można otworzyć okno Chronione strony internetowe.

Przekierowanie stron internetowych

Włącz przekierowanie chronionych stron internetowych — jeśli to ustawienie zostanie włączone, strony internetowe z listy chronionych stron internetowych i wewnętrznej listy banków internetowych będą przekierowywane do zabezpieczonej przeglądarki.

Chronione strony internetowe— lista stron internetowych, dla których można wybrać otwieraną przeglądarkę (normalna czy zabezpieczona). Gdy zabezpieczone przeglądanie jest aktywne, w ramce przeglądarki widoczne jest logo firmy ESET.

Bezpieczne strony bankowości internetowej i płatności — domyślnie wyłączone. Oprócz stron z listy chronionych witryn internetowych, również strony z wewnętrznej listy firmy ESET zostaną przekierowane do przeglądarki zabezpieczonej przez ESET. Lista stron utrzymywana przez firmę ESET jest regularnie aktualizowana.

Przeglądarka zabezpieczona

Zaawansowana ochrona pamięci — jeśli to ustawienie zostanie włączone, pamięć zabezpieczonej przeglądarki będzie chroniona przed jej sprawdzaniem przez inne procesy.

Ochrona klawiatury — po włączeniu informacje wprowadzane za pośrednictwem klawiatury do bezpiecznej przeglądarki będą ukrywane przed innymi aplikacjami. Zapewnia to większą ochronę przed programami rejestrującymi znaki wprowadzane na klawiaturze.

Zielona ramka przeglądarki — Jeśli ta opcja jest wyłączona, zielona ramka wokół okna przeglądarki i powiązane z nią powiadomienie w przeglądarce zostaną wyświetlone na krótko podczas uruchamiania przeglądarki, a następnie znikną. Zielona ramka wskazuje, że przeglądarka jest w pełni chroniona.

Konfigurowanie interaktywnych alertów bezpiecznej przeglądarki — umożliwia otwarcie okna Interaktywne alerty.


note

W niektórych sytuacjach określony interaktywny alert jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wystąpi błąd dotyczący prawidłowego uruchomienia Bezpiecznej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rozdział Alerty interaktywne.