Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Chronione strony internetowe

ESET Endpoint Security zawiera wbudowaną listę wstępnie zdefiniowanych stron internetowych, które wyzwalają uruchomienie zabezpieczonej przeglądarki. W konfiguracji programu można dodać stronę internetową lub edytować listę stron internetowych.

Lista Chronione strony internetowe może być wyświetlana i edytowana w obszarze Ustawienia zaawansowane (F5) > Strony internetowe i poczta e-mail > Bezpieczna przeglądarka > Podstawowe > Chronione strony internetowe > Edytuj.

Okno składa się z:

Kolumny

Strona internetowa — chroniona strona internetowa.

Przeglądarka zabezpieczona — podczas zabezpieczonego przeglądania przy obramowaniu przeglądarki wyświetlane jest logo ESET.

Normalna przeglądarka — wybierz tę opcję, aby kontynuować w domyślnej przeglądarce internetowej (na przykład w przypadku transakcji bankowej).

Elementy sterujące

Dodaj — pozwala dodać stronę internetową do listy znanych stron internetowych.

Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.

Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów.