Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiadomienie w przeglądarce

Przeglądarka zabezpieczona informuje o swoim aktualnym stanie poprzez powiadomienia w przeglądarce i kolor ramki przeglądarki.

Powiadomienia w przeglądarce są wyświetlane na karcie po prawej stronie.

SB_BADGE

Aby rozwinąć powiadomienie w przeglądarce, kliknij ikonę ESET ICON_SB_LOGO. Aby zminimalizować powiadomienie, kliknij tekst powiadomienia. Aby odrzucić powiadomienie, kliknij ikonę zamykania ICON_SB_CLOSE.

Powiadomienie w przeglądarce

Typ powiadomienia

Stan

Powiadomienie informacyjne i zielona ramka przeglądarki

Zapewniona jest maksymalna ochrona, a powiadomienie w przeglądarce jest domyślnie zminimalizowane.

Ostrzeżenie i pomarańczowa ramka przeglądarki

Przeglądarka zabezpieczona wymaga Twojej uwagi w przypadku niekrytycznego problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemu lub rozwiązania, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu w przeglądarce.

Alert zabezpieczeń i czerwona ramka przeglądarki

Przeglądarka nie jest chroniona przez ESET Banking & Payment Protection. Uruchom ponownie przeglądarkę, aby upewnić się, że ochrona jest aktywna. Aby rozwiązać konflikt z plikami załadowanymi do przeglądarki, skontaktuj się z pomocą techniczną ESET, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym artykule bazy wiedzy.