Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Komunikaty wymagające potwierdzeń

Aby dostosować komunikaty wymagające potwierdzeń, wybierz kolejno opcje Interfejs użytkownika > Alerty i okna komunikatów > Komunikaty wymagające potwierdzeń w drzewie ustawień zaawansowanych programu ESET Endpoint Security i kliknij opcję Edytuj.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

To okno dialogowe wyświetla Komunikaty wymagające potwierdzeń, które program ESET Endpoint Security wyświetla przed wykonaniem każdego działania. Zaznacz lub odznacz pole wyboru obok każdego z komunikatów potwierdzeń, by go włączyć lub wyłączyć.

Dowiedz się więcej o konkretnej funkcji związanej z komunikatami potwierdzającymi: