Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona przed spamem

Niepożądana poczta e-mail — spam — to jeden z najpoważniejszych problemów komunikacji elektronicznej. Spam stanowi obecnie aż 50% wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail. Ochrona przed spamem służy jako rozwiązanie zabezpieczające przed tym problemem. Połączenie kilku metod zabezpieczania poczty e-mail umożliwiło modułowi ochrony przed spamem zapewnienie bezpieczeństwa skrzynek pocztowych.

CONFIG_SMON

Jedną z istotnych zasad stosowanych w celu wykrywania spamu jest możliwość identyfikacji niepożądanej poczty e-mail na podstawie wstępnie zdefiniowanych zaufanych adresów (białej listy) i adresów kojarzonych ze spamem (czarnej listy). Wszystkie adresy z listy kontaktów użytkownika są automatycznie dodawane do białej listy. Dodawane są również wszystkie inne adresy, które użytkownik oznaczył jako bezpieczne.

Główną metodą wykrywania spamu jest skanowanie właściwości wiadomości e-mail. Odebrane wiadomości są skanowane pod kątem podstawowych kryteriów antyspamowych (z zastosowaniem definicji wiadomości, heurystyki statystycznej, algorytmów rozpoznawania oraz innych unikalnych metod) i na podstawie obliczonej wartości wskaźnika klasyfikowane jako będące lub niebędące spamem.

Automatycznie uruchamiaj ochronę przed spamem w programie poczty e-mail — po włączeniu tej opcji funkcja ochrony przed spamem będzie automatycznie uaktywniana podczas uruchamiania komputera.

Zezwól na zaawansowane skanowanie w ramach ochrony przed spamem — powoduje okresowe pobieranie dodatkowych danych antyspamowych, co rozszerza możliwości ochrony przed spamem i prowadzi do uzyskania lepszych wyników.

Ochrona antyspamowa w programie ESET Endpoint Security umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień związanych z obsługą list adresowych. Dostępne są następujące opcje:

Przetwarzanie wiadomości

Dodaj tekst do tematu wiadomości — umożliwia dodawanie niestandardowego tekstu na początku wiersza tematu wiadomości zaklasyfikowanej jako spam. Domyślnie jest to ciąg „[SPAM]”.

Przenieś wiadomości do folderu ze spamem — gdy ta opcja jest włączona, wiadomości ze spamem są przenoszone do domyślnego folderu na niepożądane wiadomości, natomiast wiadomości z klasyfikacją zmienioną na inną niż spam są przenoszone do skrzynki odbiorczej. Po kliknięciu wiadomości e-mail prawym przyciskiem myszy i wybraniu pozycji ESET Endpoint Security z menu kontekstowego użytkownik może wybrać jedną z dostępnych opcji.

Użyj folderu — umożliwia wskazanie niestandardowego folderu, do którego mają trafiać po wykryciu zainfekowane wiadomości e-mail.

Oznacz wiadomości zawierające spam jako przeczytane — włączenie tej opcji powoduje automatyczne oznaczanie wiadomości ze spamem jako przeczytanych. Pozwala to skupić uwagę jedynie na pożądanych wiadomościach.

Oznacz wiadomość ze zmienioną klasyfikacją jako nieprzeczytaną — wiadomości pierwotnie uznane za spam, a następnie przekwalifikowane na pożądane będą wyświetlane jako wiadomości nieprzeczytane.

Zapisywanie w dzienniku wyniku spamu — aparat antyspamowy programu ESET Endpoint Security przypisuje każdej przeskanowanej wiadomości wynik spamu. Wiadomość zostanie zarejestrowana w dzienniku ochrony przed spamem (ESET Endpoint Security > Narzędzia > Pliki dziennika > Ochrona przed spamem).

  • Brak — wynik skanowania w poszukiwaniu spamu nie zostanie zapisany w dzienniku.
  • Klasyfikacja zmieniona przez użytkownika na spam — ta opcja umożliwia zarejestrowanie wyniku spamu dla wiadomości oznaczonych jako SPAM.
  • Wszystkie — wszystkie wiadomości będą rejestrowane w dzienniku razem z wynikiem spamu.

note

Po kliknięciu wiadomości w folderze na niepożądane wiadomości e-mail można wybrać opcję Zmień klasyfikację wybranych wiadomości na pożądane wiadomości, co spowoduje przeniesienie wiadomości do skrzynki odbiorczej. Po kliknięciu w skrzynce odbiorczej wiadomości uznanej za spam można wybrać opcję Zmień klasyfikację wiadomości na spam, co spowoduje przeniesienie wiadomości do folderu na niepożądane wiadomości e-mail. Można zaznaczyć kilka wiadomości i wykonać tę czynność w odniesieniu do nich wszystkich równocześnie.


note

Program ESET Endpoint Security umożliwia ochronę przed spamem w programach Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail oraz Windows Live Mail.