Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Książki adresowe ochrony przed spamem

Funkcja ochrony przed spamem w programie ESET Endpoint Security umożliwia konfigurowanie różnych parametrów dotyczących książek adresowych.

Książki adresowe

Zezwalaj na listy adresowe użytkownika — włączenie tej opcji powoduje uaktywnienie książki adresowej, którą użytkownik utworzył w swoim programie poczty e-mail.

Zezwalaj na globalne listy adresowe — włączenie tej opcji powoduje uaktywnienie globalnej książki adresowej współużytkowanej przez wszystkich użytkowników tej stacji roboczej i będącej usługą katalogową w ramach systemu poczty e-mail. Globalna lista adresów (Global Address List, GAL) zawiera informacje dotyczące wszystkich użytkowników poczty e-mail, grup dystrybucyjnych i zasobów.

Biała lista użytkownika — lista kontaktów umożliwiająca dodawanie, edytowanie oraz usuwanie adresów uznawanych za bezpieczne, z których użytkownik chce otrzymywać wiadomości.

Czarna lista użytkownika — lista kontaktów umożliwiająca dodawanie, edytowanie oraz usuwanie adresów uznawanych za niebezpieczne, z których użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości.

Lista wyłączeń użytkownika — na tej liście kontaktów znajdują adresy e-mail, które mogą być sfałszowane metodą spoofingu i mogą służyć do wysyłania spamu. Zobacz również: Lista wyłączeń.

Globalna biała lista/czarna lista/lista wyjątków — te listy umożliwiają stosowanie polityk ochrony przed spamem do wszystkich użytkowników korzystających z programu ESET Endpoint Security na danym urządzeniu. Jeśli program ESET Endpoint Security podlega zarządzaniu zdalnemu, polityka ESET PROTECT/ECA zostanie zastosowana względem wszystkich przypisanych stacji roboczych.

Dodaj automatycznie do białej listy użytkownika

Dodaj adresy z książki adresowej — umożliwia dodawanie adresów z listy kontaktów do białej listy.

Dodaj adresy odbiorców z wiadomości wysyłanych — umożliwia dodawanie do białej listy adresów odbiorców wysyłanych wiadomości.

Dodaj adresy z wiadomości z klasyfikacją zmienioną na pożądane — umożliwia dodawanie do białej listy adresów nadawców z wiadomości, w których przypadku zmieniono klasyfikację na wiadomości Pożądane.

Dodaj automatycznie do listy wyłączeń użytkownika

Dodaj adresy z własnych kont — umożliwia dodawanie do listy wyłączeń adresów z istniejących kont pocztowych w programie poczty e-mail.