Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Czarna lista/biała lista/lista wyłączeń

W celu zapewnienia ochrony przed niechcianą pocztą w programie ESET Endpoint Security można klasyfikować adresy e-mail przy użyciu specjalnych list. Biała lista zawiera adresy e-mail uznawane za bezpieczne. Wiadomości od użytkowników z białej listy są zawsze dostępne w folderze poczty przychodzącej. Czarna lista zawiera adresy zaklasyfikowane jako adresy, z których wysyłany jest spam. Oznacza to, że wszystkie wiadomości pochodzące od nadawców z tej listy będą oznaczane jako spam. Na liście wyłączeń mogą znajdować się adresy e-mail zawsze sprawdzane pod kątem spamu, jak również adresy z niepożądanych wiadomości e-mail, które początkowo mogły nie zostać rozpoznane jako spam.

Wszystkie listy można edytować w głównym oknie programu ESET Endpoint Security po wybraniu opcji Ustawienia zaawansowane > Strony internetowe i poczta e-mail > Ochrona programów poczty e-mail > Książki adresowe ochrony przed spamem. Służą do tego przyciski Dodaj, Edytuj i Usuń dostępne w oknie dialogowym każdej z list. Można też wybrać opcję Ustawienia > Strony internetowe i poczta e-mail po kliknięciu ikony koła zębatego GEAR obok pozycji ochrona przed spamem.

PANEL_SMON_EDIT_WLBL

Domyślnie program ESET Endpoint Security dodaje do białej listy wszystkie adresy z książek adresowych obsługiwanych programów poczty e-mail. Czarna lista jest domyślnie pusta. Lista wyłączeń zawiera domyślnie tylko własne adresy e-mail użytkownika.